Jugendoffiziere Erfurt

Jugendoffizier Erfurt 1 - Hauptmann Elisabeth GöcksElisabeth Göcks

Master of Arts & Hauptmann

Zeppelinstraße 18
99096 Erfurt

T.: (0361) 342 – 8162
F.: (0361) 342 – 8177

E-Mail: jugendoffiziererfurt@bundeswehr.org

Frederic Büchner

Master of Science & Hauptmann

Zeppelinstraße 18
99096 Erfurt

T.: (0361) 342 – 8163
F.: (0361) 342 – 8177

E-Mail: jugendoffiziererfurt@bundeswehr.org

Jugendoffizier Erfurt 3 - Oberleutnant Norman SehmischNorman Sehmisch

Master of Arts & Hauptmann

Zeppelinstraße 18
99096 Erfurt

T.: (0361) 342 – 8164
F.: (0361) 342 – 8177

E-Mail: jugendoffiziererfurt@bundeswehr.org